Sinds juli 2017 is de Fa. H. de Boer Muiderberg BV betrokken bij de realisatie van een multifunctioneel tankstation in Bunschoten. Wij zijn vanaf het bouwrijp maken tot aan de uiteindelijke oplevering medio mei ( planning ) bezig met allerlei werkzaamheden in samenwerking met een aantal andere partijen om dit project tot een succes te maken. Onze werkzaamheden hielden vooral in: Grondwerk tbv de gebouwen/Grondwerk tbv diverse kabels en leidingen/Grondwerk tbv de diverse tanks/betonputten die aangebracht zijn/Damwand tbv grondkering/Fundatie aanleggen tbv de bestrating en de uiteindelijke diverse verhardingen tbv de inrichting van het terrein.