Beschoeiing Zuidpolderweg Muiden

februari 24, 2015|0 Comments

Medio december 2014 is de Fa. H. de Boer Muiderberg BV in opdracht van de Gemeente Muiden begonnen met het vervangen van de oude beschoeiing langs het fietspad van de Zuidpolderweg in Muiden. Dit werk begon met het opnemen  van het oude fietspad en vrijgraven van de oude beschoeiing zodat er een damwand voorgezet kon worden. Er is zelfs een ecologisch plan geschreven omdat er in de oude beschoeiing het op deze plek zeldzame plantje “de Tongvaren “was gaan groeien. Vandaar dat er op een aantal plaatsen de oude beschoeiing is gehandhaafd en vast gezet aan de nieuwe damwand. De werkzaamheden zullen medio maart gereed zijn.

“Rondje” Naardermeer

februari 19, 2015|0 Comments

In opdracht van Waternet is de Fa. H. de boer Muiderberg bv begonnen met het verwijderen van een loopvlonder welke onderdeel uitmaakte van het “Rondje Naardermeer”. Er wordt een Komatsu Pc 88 ingezet om de HH-palen van 20x20 cm en ca. 9m1 lang te trekken. Deze worden eerst vrijgespoten dmv twee spuitlansen.