Medio december 2014 is de Fa. H. de Boer Muiderberg BV in opdracht van de Gemeente Muiden begonnen met het vervangen van de oude beschoeiing langs het fietspad van de Zuidpolderweg in Muiden. Dit werk begon met het opnemen  van het oude fietspad en vrijgraven van de oude beschoeiing zodat er een damwand voorgezet kon worden. Er is zelfs een ecologisch plan geschreven omdat er in de oude beschoeiing het op deze plek zeldzame plantje “de Tongvaren “was gaan groeien. Vandaar dat er op een aantal plaatsen de oude beschoeiing is gehandhaafd en vast gezet aan de nieuwe damwand. De werkzaamheden zullen medio maart gereed zijn.