HdB streeft naar een optimaal kwaliteitsniveau, efficientieniveau en een goede zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerk(st)ers. Ook een milieuvriendelijke werkwijze vinden wij belangrijk.

Binnen onze organisatie zijn essentiele verantwoordelijkheden en afspraken voor het beheerst realiseren van opdrachten vastgelegd in een handboek. HdB ziet dit als een belangrijk middel om onze prestaties op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu te borgen en te verbeteren. HdB wil op deze manier minimaal voldoen aan de eisen die zijn gesteld door opdrachtgevers, brancheverenigingen en de overheid.

Door telkens goed werk af te leveren vanuit een goede verstandhouding heeft ons bedrijf het vertrouwen weten te verwerven van talrijke opdrachtgevers. Wij doen er derhalve alles aan om onze klanten tevreden te stellen.