Telefoon: 035-6946713 Mobiel: 06 53418649 Fax: 035-6945398 |info@hdeboer.com

Beschoeiing Zuidpolderweg Muiden

Medio december 2014 is de Fa. H. de Boer Muiderberg BV in opdracht van de Gemeente Muiden begonnen met het vervangen van de oude beschoeiing langs het fietspad van de […]

“Rondje” Naardermeer

In opdracht van Waternet is de Fa. H. de boer Muiderberg bv begonnen met het verwijderen van een loopvlonder welke onderdeel uitmaakte van het “Rondje Naardermeer”. Er wordt een Komatsu […]

33